Hellingen & taluds maaien

Met de grootste nauwkeurigheid

Op hellingen en taluds groeien vaak grazige, kruidachtige en eenjarige gewassen. Het is dan ook noodzakelijk om die vegetatie ‘onder controle te houden’. Jonas maait de talud- of oevervegetatie tot op een hoogte van ongeveer tien à twaalf centimeter en voert het maaisel en de ruimingsproducten nadien af. 

Tuinwerken Vercauteren neemt alle nodige voorzorgen om te vermijden dat er afgemaaide plantendelen in het water terechtkomen of dat de resterende beplanting beschadigd raakt. Jonas gaat met gespecialiseerde machines aan de slag om van ieder project een succes te maken. Als u tijdens de werken vragen heeft, maakt hij graag de tijd om die uitgebreid te beantwoorden.